Terms & conditions

1. Broneerimise üldtingimused
1.1. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja broneerimiskeskkonna www.kivitalu.com (edaspidi Hotell) omaniku OÜ Gotrade vahel Kivi Talu maahotelli broneerimiskeskkonna vahendusel majutusteenuse ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kivi Talu maahotelli broneerimiskeskkonna vahendusel majutusteenuse ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Kliendi ja Hotelli vahel broneerimiskeskkonna vahendusel majutusteenuse ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ja käesolevates Kasutustingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.4. Majutuse kehtivuse ajaks loetakse majutuse algus- ja lõppkuupäeva.

2. Broneerimise maksetingimused
2.1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
2.2. Ettemaks valitud puhkemajas majutumise eest on kohustuslik täies ulatuses. Maksta on võimalik VISA, MasterCard, EuroCard ja Eesti pankade maksekaartidega.
2.3. Kivi Talu maahotelli broneerimiskeskkonnas tohib tehinguid teha vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt tehtud tellimuse tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või pangakaarti tasu maksmisel kasutati.

3. Broneeringu vormistamine ja kinnitamine
3.1. Majutuse broneerimisel sisestage broneerimissüsteemi enda või ettevõtte nimi, e-posti aadress, telefoninumber, saabumise ja lahkumise kuupäev ning inimeste arv. Seejärel saabub Teie e-posti aadressile automaatsõnum selle kohta, et Hotell on broneeringu kätte saanud. Broneering on kinnitatud üksnes juhul, kui Klient on 24 tunni jooksul broneeringu esitamisest saanud Hotellilt oma e-posti aadressile sellekohase teate.
3.2. Kui Klient on saanud Hotellilt oma broneeringule kinnituse, ent selgub, et Hotellil ei ole võimalik broneeritud puhkemaja majutumiseks anda, on Hotellil kohustus ilma lisamaksuta pakkuda Kliendile majutust vähemalt samaväärses, kuid mitte tema poolt broneeritust väiksemas (väiksema inimeste arvuga) puhkemajas.

4. Broneeringu tühistamine, muutmine ja raha tagastamine
4.1. Broneeringu tühistamine ja raha tagastamine. Broneeringut on võimalik tühistada 60 päeva enne saabumise kuupäeva, saates sellekohase teate Hotelli e-posti aadressile info@kivitalu.com. Sellisel juhul tagastab Hotell ettemakstud summa, millest on  maha arvestatud tehingu vahendustasud, 7 päeva jooksul alates Kliendilt saadud tühistamisteate kättesaamisest Kliendi poolt saadetud pangakontole. Tühistades broneeringu 30 päeva enne saabumise kuupäeva, tagastab Hotell saadud ettemaksust 50%, millest on maha arvestatud tehingu vahendustasud. Lühema etteteatamise korral ettemaksu ei tagastata.
4.2. Broneeringu muutmine ja raha tagastamine. Broneeringu muutmiseks tuleb Hotelli e-posti aadressile info@kivitalu.com saata sellekohane teade. Broneeringut on võimalik muuta poole aasta jooksul broneeringu tegemise kuupäevast. Sellest hilisem broneeringu muutmine on kehtetu ja ettemaksu ei tagastata. Broneeringu muutmisel tuleb arvestada, et muutunud võivad olla nii puhkemaja hind kui Kliendile sobiva puhkemaja saadavus. Tasuta on broneeringut võimalik muuta 60 päeva enne saabumise kuupäeva. Muutes broneeringut 30 päeva enne saabumise kuupäeva, tagastab Hotell saadud ettemaksust 50%, millest on maha arvestatud tehingu vahendustasud. Lühema etteteatamise korral ettemaksu ei tagastata.

5. Lisakohaga majutuja hinnapoliitika
5.1. Puhkemajades on lisaks lubatud inimeste arvule võimalik majutada erinev arv täiskasvanuid ja lapsi. Kui palju, sõltub konkreetselt iga puhkemaja suurusest. Ühe täiskasvanud (kaasa arvatud laps alates
12-eluaastast) lisakohaga majutuja eest tuleb tasuda 20 € / inimene / ööpäev (voodipesukomplekt on hinnas). Laste hinnapoliitikat vaata punkt 6 alt.
5.2. Lisakohaga majutus tuleb broneerimisel ette tellida.
5.3. Palume broneerimisel kontrollida iga puhkemaja juures üle, mitu täiskasvanut ja mitu last on Teie soovitavas puhkemajas võimalik maksimaalselt majutada.

6. Laste hinnapoliitika
6.1. 7-aastane ja noorem laps saab majutuda tasuta, kui ei vaja lisavoodit ega voodipesu. Majutuse hind lapsele vanuses 7 kuni 12 eluaastat on 10 € / laps / ööpäev (voodipesukomplekt on hinnas). Laps alates 12-eluaastast on võrdsustatud täiskasvanud lisakohaga majutujaga ning tema eest tuleb tasuda
20 € / inimene / ööpäev (voodipesukomplekt on hinnas). Lapse lisakohaga majutus tuleb broneerimisel ette tellida.
6.2. 7-aastase ja noorema lapse voodipesukomplekt (koos rätikutega) maksab 20 € / kogu majutusperiood ja see tuleb broneerimisel ette tellida. Väikelapsevoodi (kokkupandav) on tasuta ja tuleb broneerimisel samuti ette tellida.

7. Lisainfo
7.1. Saabumine ja lahkumine. Puhkemaja on Kliendi kasutuses saabumispäeval alates kella 16.00-st kuni lahkumispäeval kella 12.00-ni. Kui soovite majutuda varem kui kell 16.00, saatke palun Hotelli e-posti aadressile info@kivitalu.com selle kohta teade. Võimalusel seame puhkemaja valmis varem, mille kohta saadame teate Kliendi e-posti aadressile. Kui saabute õhtul peale kella 20.00, palume samuti saata Hotelli
e-posti aadressile selle kohta teate, et saaksime omavahel kokku leppida võtmete üleandmise ja muu vajaliku.
7.2. Suitsetamine. Hotelli kõik siseruumid on mõeldud mittesuitsetajatele. Palume suitsukonisid mitte maha vista. Selleks on Hotelli territooriumil olemas tuhatoosid ja prügikastid.
7.3. Lemmikloomad. Lemmikloomad palume jätta koju. Kui see ei ole siiski võimalik, palume Hotelliga
e-posti aadressil info@kivitalu.com eelnevalt ühendust võtta ja üksikasjad eraldi kokku leppida. Majutumine on võimalik üksnes kuni maksimaalselt 20 kg kaaluva koeraga ja maksab 50 € / ööpäev. Kuna Kivi Talu on päris talu oma koduloomadega, ei ole majutumine suuremate koerte, kasside ja teiste lemmikloomade-lindudega võimalik. Väljaspool puhkemaja tohib Hotelli üldterritooriumil liikuda koeraga ainult rihma otsas.
7.4. Parkimine. Parkimine on Hotelli Kliendile tasuta.
7.5. Kliendi külalised. Hotelli talurestorani ja saunamaailma on külalised teretulnud. Et aga nii Kivi Talu Kliendid kui nende külalised end kõik hästi tunneksid, palume külaliste saabumise kohta Hotelli vastuvõttu teada anda.
7.6. Alkoholimüük alaealistele. Kivi Talu maahotell ei müü alkoholi alla 18-aastastele. Hotellil on õigus isiku vanuse tuvastamiseks küsida isikut tõendavat dokumenti ning keelduda alaealise Kliendi ja tema külaliste tellimuse täitmisest.
7.7. Puhtus ja kord. Et vältida lisatasu võimalike kahjude eest (lõhutud nõud ja inventar, määritud vaibad, kardinad, mööblikatted) eeldame, et Klient jätab lahkudes puhkemaja maha viisakas seisukorras. Kui õnnetus on siiski juhtunud, palume sellest Hotelli vastuvõttu teada anda.
7.8. Deposiit. Hotell deponeerib Kliendilt saabumisel tagatismaksu, mis sõltub puhkemajast ja/või tellitavatest lisateenustest. Deposiit tasaarveldatakse lahkumisel.
7.9. Trahv. Käesolevate Kasutustingimuste rikkumise korral on Hotellil õigus nõuda Kliendipoolset kulude hüvitamist või trahvi kuni 100 € rikkumise kohta.

8. Rekvisiidid
Ettevõtte nimi: OÜ Gotrade
Reg.nr: 11177888
KMKR: EE101320728
Aadress: Kivi Talu, Vidrike küla, Otepää vald, 67301 Valgamaa, Eesti
Panga nimi: SEB Pank
IBAN kood: EE061010220251928222
SWIFT kood: EEUHEE2X
Telefon: +372 8182 8384
E-mail: info@kivitalu.com
Kodulehekülg: www.kivitalu.com