Privaatsuspoliitika

1. Annan OÜ-le Gotrade nõusoleku:
1.1. Vastata esitatud päringutele või palvetele.
1.2. Osutada teenuseid ja saata teenuseid puudutavat infot.
1.3. Menetleda saadud tellimusi või taotlusi.
1.4. Koostada soovitud pakkumisi.
1.5. Viia läbi turu-uuringuid.

2. Kliendi isikuandmete töötlemine
2.1. Hotell kasutab Kliendi poolt esitatud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefon) ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik Kliendi poolt broneerimiskeskkonnas esitatud tellimuse täitmiseks. Hotell ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
2.2. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul,
kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks.
2.3. Hotellil puudub internetipanga vahendusel teenuse eest tasumisel juurdepääs Kliendi pangaandmetele.

3. Kliendil on õigus:
3.1. Igal ajal loobuda eelnimetatud info saamisest, pöördudes selleks OÜ Gotrade poole e-posti aadressil info@kivitalu.com.
3.2. Igal ajal pöörduda OÜ Gotrade poole e-posti aadressil info@kivitalu.com, kui Kliendil on küsimusi oma kontaktandmete kasutamise kohta.
3.3. Küsida OÜ-lt Gotrade enda kohta käivaid andmeid, mida OÜ Gotrade on Kliendi kohta kogunud.