Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Broneerimiskeskkonna www.kivitalu.com isikuandmete vastutav töötleja on Gotrade OÜ (registrikood 11177888) asukohaga Valga maakond, Otepää vald, Vidrike küla, Kivi Talu, 67301. E-posti aadress: info@kivitalu.com.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse Kliendi tellimuste haldamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, Kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Broneerimiskeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse broneerimiskeskkonna kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse broneerimiskeskkonna klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Kui broneerimiskeskkonna raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik broneerimiskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on broneerimiskeskkonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada broneerimiskeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Broneerimiskeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine broneerimiskeskkonna volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub broneerimiskeskkonna ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja nende parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi broneerimiskeskkonna kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab isikuandmetega tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Broneerimiskeskkonna kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturundusteated
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on Kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@kivitalu.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).